« Home | RSG No.29 Organic Gardening » | RSG No.28 Images of Morong » | RSG No.27 In Las Vegas » | RSG No.26 Fr Rene » | RSG No.25 Drunk Cop » | RSG No.24 Ice Sports » | RSG No.23 Higa sa Papag » | Zoilocast No. 4 » | Zoilocast No. 3 » | ZoiloCast No. 2 » 

Saturday, May 13, 2006 

RSG No.30 Bonjour San Guillermo

"escargot", niyayapakan sa San Guilmo ay masarap pala sa mga French.

Télécharger le dernier épisode de Radyo San Guilmo
(Download the latest episode of Radyo San Guilmo)
(ibaba at ipasok ang bagung episod ng Radyo san Guilmo)

In todays show, a skype-in conversation with Tumana from San Jose, Zoilo from San Francisco and Ahjinah-Moto from Albertville, France. Listen to our kwentuhan.

Tawa ng tawa si Barce. May lamok pala sa France. Kinakain namin ay suso (hindi susong hapon). How to cook escargot. winikipedia ni Zoilo ang "escargot", niyayapakan sa San Guilmo ay masarap pala sa mga French.

Ilang beses kumain ng kanin si Tumana? si Ajihnah-moto? Anu naman ang kinakain ng mga Frances? Paano sabihin ang may topak sa French.

Mga salitang ginamit
susmaryosep
pilipit na tagalog
pari ka na ikaw, ikaw parika na, halika ka na (ha?)
sapa
hane' (Morong Tagalog)
bunrok
Mabilog
Kay Mapute (Obra)
su so (snail)
susong may sungay
escargot (French snail)
oh la la (napaka sarap)
maya maya
bonjour (French)
bonjourno (Italian)

Musikang pinatugtog
Allouette (Song in French for children)
Yer So Special by Orange and Lemon
C'Est Si Bon (popular French song)