Thursday, June 15, 2006 

RSG No.42 Libreng TaagWe talk about skype and other softwares with VoIP capabilities. Tawagan ang episode 37.

Show notes

Music played

Wednesday, June 14, 2006 

RSG No.41 Kuwentuhang Disyerto II


Ituloy natin ang pakikipagusap kay Tobert ng Qatar. Download episode 41.

Show notes
Betty
Antonio
Tobert

Music Played
Para sa Taga Rizal by Sevenes
Bananas and Rice by Akamai Brain Collective
Bitin si Honey by B562 (Barangay 562)

Monday, June 12, 2006 

RSG No.40 Pasasalamat ng Team


Continuation of our interview with coach Jun Panganiban.

Papunta ang team sa Pansol, Los Banos, Laguna para mag "overnight", Pakinggan ang pagbati at pasasalamat ng mga manlalaro.

Show notes

Music played
DEvoted
B562

Saturday, June 10, 2006 

RSG No.39 Team San Guillermo BasketballThis is Part 1 of our conversation with Jun Panganiban, coach of Team San Guillermo. TSG recently captured the championships of Morong Inter-Club Basketball tournament. Makinig kayo. Download episode 29.

Show notes

Music played

Upcoming episodes

Part II of Team San Guillermo Basketball
Part II of Kuwentuhang Middle East
Conversation with Denand Mata

Monday, June 05, 2006 

RSG No.38 Kuwentuhang Disyerto


Thursday, June 01, 2006 

RSG No.37 Taga Dulo

Matabuak (center) with Pito and Doming photo by grace san luis

Hindi pahuhuli ang mga taga-Dulo sa Radyo San Guilmo, pakinggan natin ang kanilang mga kuwento at batian habang namimista sa Los Angeles. Episode 37 ay exclusive sa kanila.

Add to your Yahoo!


Show notes
Pito
Doming Mata
Buhay at payo ni Jun Primo San Luis
Dario San Luis
Si Pito uli, may pangaral pa yata :)
Adora atbp.
Ms Mata
Padala ni Pito na mga medyas, natanggap ba ninyo?
Kung uso pa ang pag pi pirpir, power saw ang sa susunor niyang ipadadala.

Mga Salitang ginamit
gawe
balintataw
buklor
pakakas
pirpir
mapulawe

Music played
Kenkoy by Ramon Acoymo
Telebong by Ramon Acoymo
Para sa Taga Rizal by Sevenes

Makinig na! Listen now!
PupuPlayer FREERadyo San Guilmo Forum
Join San Guillermo Mailing List
Be an RSG MySpace friend

Lots of Thanks to Giacomo Bignardi
for creating our logo
we hope that through podcast we'll be able to document stories, news, and values unique to our hometown

matabuak left the barrio in 1981, now living in san francisco
batang-salog immigrated in america after high school. he's a big nascar fan.

  • Tumana rating taga Labac ngayon ay naninirahan na sa Silicon Valley
  • Barcenamoto labing anin na taon na naninirahan sa France
  • Ahboy mahilig sa sports, ngayon ay nasa Southern California