« Home | RSG No.40 Pasasalamat ng Team » | RSG No.39 Team San Guillermo Basketball » | RSG No.38 Kuwentuhang Disyerto » | RSG No.37 Taga Dulo » | RSG No.36 Pista Part II » | RSG No.35 Kumustahan sa Park » | RSG No.34 Conversation with Lilia Part II » | RSG No.33 Operation Health Aid » | RSG No.32 Boom Boom Knockout » | RSG No.31 Paragos Festival » 

Wednesday, June 14, 2006 

RSG No.41 Kuwentuhang Disyerto II


Ituloy natin ang pakikipagusap kay Tobert ng Qatar. Download episode 41.

Show notes
Betty
Antonio
Tobert

Music Played
Para sa Taga Rizal by Sevenes
Bananas and Rice by Akamai Brain Collective
Bitin si Honey by B562 (Barangay 562)