Monday, July 10, 2006 

RSG No. 43 Fiesta Soundseing

Pakinggan ang ulat ni Matabuak at kumustahan ng mga nakipamista. May pinamalas na talento ang mga batang SG sa nakaraang Pista sa LA. Download episode 43.

Show notes
Soundseing the Tinikling, Tanging Yaman at Kadena de Amor
Pagbati ni Gerry Inguito, Elmer, Kid ng Stardust of Pantok, Neo
Sound ni Sevenes, Kodakan ng Batch 68 at marami pang iba...

Music played
Salamat Kaibigan by Ba'Giw

Makinig na! Listen now!
PupuPlayer FREERadyo San Guilmo Forum
Join San Guillermo Mailing List
Be an RSG MySpace friend

Lots of Thanks to Giacomo Bignardi
for creating our logo
we hope that through podcast we'll be able to document stories, news, and values unique to our hometown

matabuak left the barrio in 1981, now living in san francisco
batang-salog immigrated in america after high school. he's a big nascar fan.

  • Tumana rating taga Labac ngayon ay naninirahan na sa Silicon Valley
  • Barcenamoto labing anin na taon na naninirahan sa France
  • Ahboy mahilig sa sports, ngayon ay nasa Southern California