« Home | RSG No.42 Libreng Taag » | RSG No.41 Kuwentuhang Disyerto II » | RSG No.40 Pasasalamat ng Team » | RSG No.39 Team San Guillermo Basketball » | RSG No.38 Kuwentuhang Disyerto » | RSG No.37 Taga Dulo » | RSG No.36 Pista Part II » | RSG No.35 Kumustahan sa Park » | RSG No.34 Conversation with Lilia Part II » | RSG No.33 Operation Health Aid » 

Monday, July 10, 2006 

RSG No. 43 Fiesta Soundseing

Pakinggan ang ulat ni Matabuak at kumustahan ng mga nakipamista. May pinamalas na talento ang mga batang SG sa nakaraang Pista sa LA. Download episode 43.

Show notes
Soundseing the Tinikling, Tanging Yaman at Kadena de Amor
Pagbati ni Gerry Inguito, Elmer, Kid ng Stardust of Pantok, Neo
Sound ni Sevenes, Kodakan ng Batch 68 at marami pang iba...

Music played
Salamat Kaibigan by Ba'Giw