« Home | RSG No.36 Pista Part II » | RSG No.35 Kumustahan sa Park » | RSG No.34 Conversation with Lilia Part II » | RSG No.33 Operation Health Aid » | RSG No.32 Boom Boom Knockout » | RSG No.31 Paragos Festival » | RSG No.30 Bonjour San Guillermo » | RSG No.29 Organic Gardening » | RSG No.28 Images of Morong » | RSG No.27 In Las Vegas » 

Thursday, June 01, 2006 

RSG No.37 Taga Dulo

Matabuak (center) with Pito and Doming photo by grace san luis

Hindi pahuhuli ang mga taga-Dulo sa Radyo San Guilmo, pakinggan natin ang kanilang mga kuwento at batian habang namimista sa Los Angeles. Episode 37 ay exclusive sa kanila.

Add to your Yahoo!


Show notes
Pito
Doming Mata
Buhay at payo ni Jun Primo San Luis
Dario San Luis
Si Pito uli, may pangaral pa yata :)
Adora atbp.
Ms Mata
Padala ni Pito na mga medyas, natanggap ba ninyo?
Kung uso pa ang pag pi pirpir, power saw ang sa susunor niyang ipadadala.

Mga Salitang ginamit
gawe
balintataw
buklor
pakakas
pirpir
mapulawe

Music played
Kenkoy by Ramon Acoymo
Telebong by Ramon Acoymo
Para sa Taga Rizal by Sevenes