« Home | RSG No.26 Fr Rene » | RSG No.25 Drunk Cop » | RSG No.24 Ice Sports » | RSG No.23 Higa sa Papag » | Zoilocast No. 4 » | Zoilocast No. 3 » | ZoiloCast No. 2 » | Zoilocast No. 1: Whispering at 2 AM » 

Tuesday, April 18, 2006 

RSG No.27 In Las Vegas

Download Episode 27
Running Time 39:39 BPM: 96 Size: 28mb


PupuPlayer FREE

Yahoo! PodcastsShow notes
(Partial) RSG on the road, podcasting from Las Vegas, Nevada and Phoenix, Arizona.

Batang Salog reviewed Las vegas and Wynn Hotel.

we talk about all kinds of stuff including Spring Break, Lenten, Paragos Festival, Saligawsaw adventure racing, Alumni Homecoming, Operation Tuli 4 in SG, kaunti na lamang ang supot sa SG.

Wynn Hotel: not kid friendly

Mga salitang ginamit
galilis
bangin
aparador
iskaparate
tukador
bulador
isinusuga (suga)
sumba
kuwan
tuli, tulian
paubos na ang supot

Musikang pinatugtog
Intro: Para Sa Tiga-Rizal by Sevenes
Will You Come Out Tonight by Robert Steven Williams
Tuyo ng Damdamin by Apo Hiking Society

Website mentioned
Images of Morong
Garageband.com