« Home | RSG No.24 Ice Sports » | RSG No.23 Higa sa Papag » | Zoilocast No. 4 » | Zoilocast No. 3 » | ZoiloCast No. 2 » | Zoilocast No. 1: Whispering at 2 AM » 

Monday, April 03, 2006 

RSG No.25 Drunk Cop

Download Episode 25
Running Time: 57min 40sec BPM: 96 Size: 40mb


PupuPlayer FREE

Yahoo! PodcastsShow notes
Batang Salog tried to call Matabuak three times. Rain rain go away. Two seconds delay using skype. Sf news: gas station argument. Matabuak's excuse. Announcement: Hello to Batch '81 of SJA "panig-ang". Rica Paralejo

Television: Pinoy Big Brother, Keana Reeves, TFC, Filipino tv networks in North America, Viva TV, NBN America, RPN USA, ACQ-KJC Davao

Sevenes and his music, Gulor Bayabas news: Drunk Cop (from Baras, Rizal) shot to death a 13 year old boy. Kawawa naman. Walang control ang mga pulis, pag may baril ay matapang. Ang buhay ay 30,000 Pesos lamang... :(

Mga salitang ginamit
ay di sabihin mo
malakas na malakas ang ulan
madulas ang karsada
panig-ang (as in sinig-ang)
multo
nagbubugbugan
rako (rumako ruon)

Musikang pinatugtog
Intro: Para Sa Tiga-Rizal by Sevenes
Masama ba? by Sevenes

Website mentioned
Images of Morong

Makinig na! Listen now!
PupuPlayer FREE

Radyo San Guilmo uses Pamela for Skype to record phone conversation
Do you skype? Call us: Call me!
This is our back-up line, download at lasapin :)
Gizmo Project A Free phone for Your Computer
Do you Gizmo? Call us: Call me!


rsgPod

Get Stickam for Free.

Powered by Blogger


SUBSCRIBE TO ZOILOCAST =

About me

  • I'm Zoilo Bernardo
  • From
My profile
Add ZoiloCast to ODEO

Add to My AOL

Subscribe in NewsGator Online

Subscribe in podnova

Subscribe to ZoiloCastPowered by FeedBlitz


Powered by Blogger
and Blogger Templates
Free Website Counter
Hit Counters