« Home | Zoilocast No. 4 » | Zoilocast No. 3 » | ZoiloCast No. 2 » | Zoilocast No. 1: Whispering at 2 AM » 

Monday, March 27, 2006 

RSG No.23 Higa sa Papag

Download Episode 23
Running Time 47min 54sec BPM 96 Size 37.7mbPupuPlayer FREE

Show notes
LIVE HARD DRIVE SHOW
Papag (bamboo bed), papag underneath a mango tree, things that makes you sleepy,

de Young Museum (San Francisco); parking space, baka puedeng idonate ang papag at bangko sa museum, Golden Gate park, Marin County GG, fishing near GG in the 80s

Hello Supladang Moronguena, Ronald B; Photography, used digital cameras for San Guilmo kids, Pagbati ni Liza

Masmaganda ang microphone ni Batang Salog, gold plated; kaya bang ganda ng buses, Matabuak answer his cell phone, live na live kami; chicken manok; Senor Pedro Chicken; pinaupong manok; Hindi malulugi ang restaurant sa Morong; Kamalig Restaurant

Purpose ng Radyo San Guilmo at i promote ang bayan at karatig lugar.

Mga salitang ginamit

nakahilata
nakabulagta
parang na iruruyan
huntahan
makaaantok
inuuga
niyuyugyog
lagislis ng tubig
kawayan na pangbingwit
may kumikibit
pamimingwit
may pa-altik

Musikang pinatugtog
With a Smile by Eraserheads
Nanghihinayang Remix by Jeremiah

Website
Dark side of Sleeping pills

Makinig na! Listen now!
PupuPlayer FREE

Radyo San Guilmo uses Pamela for Skype to record phone conversation
Do you skype? Call us: Call me!
This is our back-up line, download at lasapin :)
Gizmo Project A Free phone for Your Computer
Do you Gizmo? Call us: Call me!


rsgPod

Get Stickam for Free.

Powered by Blogger


SUBSCRIBE TO ZOILOCAST =

About me

  • I'm Zoilo Bernardo
  • From
My profile
Add ZoiloCast to ODEO

Add to My AOL

Subscribe in NewsGator Online

Subscribe in podnova

Subscribe to ZoiloCastPowered by FeedBlitz


Powered by Blogger
and Blogger Templates
Free Website Counter
Hit Counters