Monday, April 24, 2006 

RSG No.28 Images of Morong

Download Episode 28
Running Time 41:30 BPM: 96kbps Size: 29.2Mb


PupuPlayer FREE

Yahoo! PodcastsShow Notes
We're still podcasting on the road. Images of Morong. Tatlong mangga.

Economic potentials of Sitio Istasyon.

We're looking for talented San Guilmonians to help us interview people from our town. Chosen individual will receive mp3 player.


Mga Salitang ginamit
namangha
baku-bako
espalto
rumaan
siyesta
rase (bumubunot ng rase)
sumusuba

Music played

Intro Para sa Taga-Rizal by Sevenes
Feeling Older by Anytown from garageband.com
Traveling On by Nathan Shepperd Band from garageband.com


Sites mentioned
Images of Morong

Tuesday, April 18, 2006 

RSG No.27 In Las Vegas

Download Episode 27
Running Time 39:39 BPM: 96 Size: 28mb


PupuPlayer FREE

Yahoo! PodcastsShow notes
(Partial) RSG on the road, podcasting from Las Vegas, Nevada and Phoenix, Arizona.

Batang Salog reviewed Las vegas and Wynn Hotel.

we talk about all kinds of stuff including Spring Break, Lenten, Paragos Festival, Saligawsaw adventure racing, Alumni Homecoming, Operation Tuli 4 in SG, kaunti na lamang ang supot sa SG.

Wynn Hotel: not kid friendly

Mga salitang ginamit
galilis
bangin
aparador
iskaparate
tukador
bulador
isinusuga (suga)
sumba
kuwan
tuli, tulian
paubos na ang supot

Musikang pinatugtog
Intro: Para Sa Tiga-Rizal by Sevenes
Will You Come Out Tonight by Robert Steven Williams
Tuyo ng Damdamin by Apo Hiking Society

Website mentioned
Images of Morong
Garageband.com

Thursday, April 13, 2006 

RSG No.26 Fr Rene

Download Episode 26
Running Time: 4min 40sec BPM: 96 Size:


PupuPlayer FREE

Yahoo! Podcasts

Monday, April 03, 2006 

RSG No.25 Drunk Cop

Download Episode 25
Running Time: 57min 40sec BPM: 96 Size: 40mb


PupuPlayer FREE

Yahoo! PodcastsShow notes
Batang Salog tried to call Matabuak three times. Rain rain go away. Two seconds delay using skype. Sf news: gas station argument. Matabuak's excuse. Announcement: Hello to Batch '81 of SJA "panig-ang". Rica Paralejo

Television: Pinoy Big Brother, Keana Reeves, TFC, Filipino tv networks in North America, Viva TV, NBN America, RPN USA, ACQ-KJC Davao

Sevenes and his music, Gulor Bayabas news: Drunk Cop (from Baras, Rizal) shot to death a 13 year old boy. Kawawa naman. Walang control ang mga pulis, pag may baril ay matapang. Ang buhay ay 30,000 Pesos lamang... :(

Mga salitang ginamit
ay di sabihin mo
malakas na malakas ang ulan
madulas ang karsada
panig-ang (as in sinig-ang)
multo
nagbubugbugan
rako (rumako ruon)

Musikang pinatugtog
Intro: Para Sa Tiga-Rizal by Sevenes
Masama ba? by Sevenes

Website mentioned
Images of Morong

Makinig na! Listen now!
PupuPlayer FREERadyo San Guilmo Forum
Join San Guillermo Mailing List
Be an RSG MySpace friend

Lots of Thanks to Giacomo Bignardi
for creating our logo
we hope that through podcast we'll be able to document stories, news, and values unique to our hometown

matabuak left the barrio in 1981, now living in san francisco
batang-salog immigrated in america after high school. he's a big nascar fan.

  • Tumana rating taga Labac ngayon ay naninirahan na sa Silicon Valley
  • Barcenamoto labing anin na taon na naninirahan sa France
  • Ahboy mahilig sa sports, ngayon ay nasa Southern California