« Home | RSG No.35 Kumustahan sa Park » | RSG No.34 Conversation with Lilia Part II » | RSG No.33 Operation Health Aid » | RSG No.32 Boom Boom Knockout » | RSG No.31 Paragos Festival » | RSG No.30 Bonjour San Guillermo » | RSG No.29 Organic Gardening » | RSG No.28 Images of Morong » | RSG No.27 In Las Vegas » | RSG No.26 Fr Rene » 

Wednesday, May 31, 2006 

RSG No.36 Pista Part II

San Guillermo (LA) Pista photo by Grace San Luis

Eto po ang mga nakuhang soundbytes ni Matabuak, kasama si Tumana, sa nakaraang Pista ng San Guilmo sa Los Angeles. Nakakaaliw, nakatutuwa... basta makinig na lamang kayo! Download Episode 36 41 minutes na kumustahan at katuwaan 96kbps ang signal

Show notes
Batian ngmga taga Labac
Kodakan ng Batch 68
Paul Evangelista
Abigail T
Dario San Luis
JR deJesus
40+ years of San Guillermo community in Southern California

More kuwentuhan sa susunor na episode.